سبد خرید دوره

مهدی فرخی

اصول اولیه گل آرایی

اصول اولیه گل آرایی

مقالات احیای گلهای شاخه بریده ،شرایط نگهداری از گلهای شاخه بریده و انواع ابزار گل آرایی

مقالات احیای گلهای شاخه بریده ،شرایط نگهداری از گلهای شاخه بریده و انواع ابزار گل آرایی

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ‌ها

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ‌ها

تصویر فرم دسته گلهای عروس

تصویر فرم دسته گلهای عروس

تصویر ظروف مناسب برای انواع فرمها

تصویر ظروف مناسب برای انواع فرمها