سبد خرید دوره

آموزش پول آرایی

۳ ۱.۲ میلیون تومان
۶۰
آموزش پول آرایی
در حال برگزاری
۲۳۷
۲
معرفی دوره
جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۲
مدت دوره
12 دقیقه
تعداد جلسات
1
حجم
122M
درصد پیشرفت دوره
۱۰٪
مریم طبالی
مدرس دوره
سرکار خانم مریم طبالی موفق به دریافت عنوان بانوی کارافرین در سومین همایش بانوان کارافرین در اسفند 99 شده است و مدرس سازمان فنی حرفه ای می باشد .درحال حاضر این مجوعه به عنوان مرکز تخصصی برگزاری دورههای اموزشی گل ارایی در ایران مشغول به فعالیت میباشد و همچنین با داشتن پرسنل اموزش دیده امادگی اجرای تمام پروزه های گل اریی را دارد.
آموزش پول آرایی
۳ ۱.۲ میلیون تومان